Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2013