DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PRAVILNOSTI IN SMOTRNOSTI UPORABE OBČINSKIH SREDSTEV, NAMENJENIH DELOVANJU DRUŠTVA DTV PARTIZAN LOVRENC NA POHORJU