Obnova Ceste na Kumen - odprava posledic naravnih nesreč

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
231.030,29 €
Lastni projekti, Proračun RS
Zaključeno
Začetek oktobra 2019
sredi meseca novembra 2019

Podatki o financiranju