Rekonstrukcija javne poti - Cesta Vstaje 1

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
414.287,00 €
Lastni projekti, Proračun RS
115.652,00 €
Zaključeno
2019
2020

Podatki o financiranju