"NA POMOČ - NARAVA GROZI, 1. DEL"

855
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, Varovanje okolja in naravne dediščine
102.450,00 €
EU projekti, Evropski sklad za regionalni razvoj
76.928,00 €
Zaključeno
spodnji trg 4, 2344 Lovrenc na Pohorju
2019
2020