REKONSTRUKCIJA ČEBELARSKE IN ŽAGARSKE POTI

446
Infrastruktura
181.633,00 €
Proračun RS
167.686,00 €
Zaključeno
2020
2020