REKONSTRUKCIJA ČEBELARSKE IN ŽAGARSKE POTI

528
Infrastruktura
2020
181.633,00 €
Proračun RS
167.686,00 €
Zaključeno
2020
2020