Vloga za izdajo dovoljenja / soglasja za posege v varovalnem pasu GJI - vodovod

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA