»Rekonstrukcija dveh gozdnih cest«: 1.sklop: »Rekonstrukcija GC 120203 – Činžat-Sojč«; 2.sklop: »Rekonstrukcija GC 120254 – Korman-Kušnik«

6. 1. 2022 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 126
06.01.2022
Javna naročila
19.01.2022 do 09:00
06.01.2022
JN000077/2022-W01
Povezava
Karmen Majger
karmen.majger@lovrenc.si
02 63 00 557