POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2011