Obvestilo o spremenjenih uradnih urah Krajevnega urada Lovrenc na Pohorju

25. 10. 2019 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 331