Obvestilo o spremenjenih uradnih urah Krajevnega urada Lovrenc na Pohorju

25.10.2019 Šimen K. (OBČINSKA UPRAVA) 244