Med novimi podpisniki Listine raznolikosti Slovenija tudi občina Lovrenc na Pohorju

31.12.2019 Šimen K. 672