Obvestila o omejitvah pri izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti na pokopališčih v Občini Lovrenc na Pohorju.

21.03.2020 Šimen K. (OBČINSKA UPRAVA) 205