Most čez potok Slepnica

751
Infrastruktura
2019
62.232,05 €
Lastni projekti
Zaključeno
junij 2019
november 2019