Most čez potok Slepnica

650
Infrastruktura
62.232,05 €
Lastni projekti
Zaključeno
junij 2019
november 2019