Vloga za izdajo dovoljenja / soglasja za posege v varovalnem pasu GJI - vodovod