Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov