Vloga da je občina seznanjena s prireditvijo

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov