Ureditev gozdne infrastrukture, cesta Činžat - Sojč

215
Infrastruktura
2022
115.041,11 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
15.267,13 €
Zaključeno