Obvestilo o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih – neurja in poplave 2023

25. 10. 2023 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 104