Vloga za priznanje upravičenosti do enkratne denarne pomoči starejšim občanom

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA