Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz republike Slovenije v Evropski parlament

01.04.2014 609