Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum

25. 11. 2015 1023